• regulētie tirgi un ražošana
 • vispārējie konkurences tiesību jautājumi
 • datu aizsardzība un privātums
 • starptautiskā un vietējā tirdzniecība
 • publiskais iepirkums un publiskā privātā partnerība
 • enerģētika un sabiedriskie pakalpojumi
 • vides aizsardzība un nepieciešamās atļaujas
 • transports un pārvadājumi
 • tūrisms
 • mēdiji un reklāma
 • telekomunikācijas
 • licencēšana un atļaujas
 • zinātne par dzīvību
 • apdrošināšana
 • patērētāju tiesību jautājumi