• klienta pārstāvība pirmstiesas pārrunu procesā
  • klienta pārstāvība tiesā civilprocesā un administratīvajā procesā
  • klienta pārstāvība mierizlīguma sarunu procesā un mierizlīguma sagatavošana un izpilde
  • klienta pārstāvība škīrējtiesā
  • ārvalstu tiesas un šķīrējtiesas nolēmumu atzīšana un izpilde