• nekustamo īpašumu iegādes darījumu strukturēšana
  • risku izvērtēšana īpašumu darījumos
  • dzīvojamo māju un rūpniecisko projektu attīstīšana
  • detālplānojumu izstrādes un būvniecības līgumi
  • nekustamo īpašumu nomas un īres līgumi