• ikdienas darba tiesību jautājumi
  • darba tiesisko attiecību nodibināšana, grozīšana un izbeigšana
  • darba līgumu, vadības līgumu un koplīgumu sagatavošana
  • darba devēja iekšējo normatīvo aktu sagatavošana
  • darbinieku pārejas un darbinieku nomas dokumentu sagatavošana
  • iekšējās darba organizācijas optimizēšana
  • piedalāmies darbinieku sapulcēs, darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā
  • pārstāvam klienta intereses tiesās un citās institūcijās darba tiesību jautājumos
  • veicam personāllietu auditu un ar darba tiesiskām attiecībām saistīto dokumentu sakārtošanu un izstrādi