• konsultācijas par tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu
  • tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sagatavošana
  • maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana
  • kreditoru un parādnieku interešu pārstāvēšana tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesā
  • restrukturizācija