• konsultācijas administratīvo tiesību un administratīvā procesa jautājumos
  • pārstāvēšana valsts un pašvaldību iestādēs
  • pārstāvēšana strīdos ar valsts un pašvaldību iestādēm
  • pārstāvēšana tiesā administratīvajā procesā