Ilze Plakane

Zvērināta advokāte
ilze.plakane@amberlaw.lv
T. (+371) 67289101
M. (+371) 26398429


Valodas: latviešu, angļu


Prakses jomas:
Nekustamais īpašums, Tiesvedība, Administratīvās tiesības, Komerctiesības, Regulētās nozares, Darba tiesības

Ilze Plakane ir specializējusies nekustamo īpašumu, tiesvedības un darba tiesību jomā. Sniedzot juridisko palīdzību viņa strādā pie nekustamā īpašuma darījumu plānošanas, līgumu projektu sagatavošanas, būvniecības līgumu sagatavošanas, dzīvojamo māju pārvaldīšanas dokumentu sagatavošanas, konsultē klientus par nozares normatīvo aktu piemērošanu. Ilze pārstāv klientus tiesā prasībās par darījumu izpildi, spēkā esamību un zaudējumu piedziņu, strīdos par lietu tiesībām, darba strīdos, kā arī administratīvajās lietās.
Pirms pievienošanās AmberLaw komandai Ilzes Plakanes zvērinātas advocates pieredze ietver nozīmīgu klientu pārstāvēšanu nekustamā īpašuma jomā, tai skaitā apalpojot un pārstāvot vienu no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem nekustamo īpašumu attīstīšanas, pārvaldīšanas un pārdošanas jomā. Patstāvīgi pētījusi cilvēktiesību jautājumus.

Profesionālā pieredze
No 2014.gada decembra- zvērināta advokāte, AmberLaw
2010-2014- zvērināta advokāte
2004-2009- juriste, SIA “Vestabalt”

Izglītība

  • 2006- Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (Mag.iur.)
  • Līdzautore grāmatai: Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. – Rīga, 2004.
  • Līdzautore grāmatai: Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. 2.pārstrādātais izdevums. – Rīga, 2014.
Izvērsts CV