Ildze Liepkalne

Jurista palīgs
ildze.liepkalne@amberlaw.lv
T. (+371) 67289101


Valodas: latviešu, angļu, krievu


Prakses jomas:
Tiesvedība, Administratīvās tiesības, Krimināltiesības

Ildze Liepkalne apgūst jurista profesiju bakalaura studiju programmā. Līdzšinējā praktiskā darba pieredze civilprocesuālajās un kriminālprocesuālajās tiesībās iegūta strādājot tiesu sistēmā.

Profesionālā pieredze
Rīgas Ziemeļu priekšpilsētas tiesa, tiesas sēžu sekretāre

Izglītība

  • Sociālo tehnoloģiju augstskolas juridiskā fakultāte
Izvērsts CV