Annija Ābele

Jurista palīgs
annija.abele@amberlaw.lv


Valodas: latviešu, angļu


Prakses jomas:
Komerctiesības, Administratīvās tiesības

Annija apgūst jurista profesiju bakalaura studiju programmā Latvijas Universitātē, interesējas par administratīvo tiesību problēmjautājumiem un sniedz jurista palīga atbalstu AmberLaw zvērinātu advokātu ikdienas darbā.

Profesionālā pieredzeNo 2021. gada jurista palīgs AmberLawIzglītībaStudijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē
Detalizēts CV