Mūsu lielākā vērtība ir daudzu gadu gaitā gūtā juridiskā darba pieredze lielākajos Latvijas advokātu birojos un vadošajos uzņēmumos, strādājot gan ar Latvijas, gan ar ārvalstu klientiem.

Biroja advokātiem un juristiem ir ievērojama pieredze klientu interešu pārstāvēšana investīciju darījumos Latvijā, tai skaitā uzņēmumu grupu iegādes un apvienošanas darījumos, nekustamā īpašuma darījumos, klientu lietu vešanā tiesās un šķīrējtiesās, juridiskās palīdzības sniegšanā darba tiesisko attiecību jautājumos, kā arī daudzās citās jomās.